facebook

Giờ mở cửa: 12PM~07PM - Ngày nghỉ: Chủ Nhật

THÔNG TIN LƯỠI VÀ RING CỦA MỒI JACKALL

04/09/2018 11:21 CH (Lượt truy cập: 1125)

Các cần thủ có thể tham khảo các thông số bên dưới để thay lưỡi và ring cho phù hợp không làm mất action của mồi

●Crankbait
Tên mồi Size Lưỡi Size Ring
GILLCRA 60 Short Shank Hook RB-M #4 #2
Jaco 58MR Short Shank Hook RB-M #6 #2
Jaco 58SR Short Shank Hook RB-M #6 #2
ASKA 45SR Short Shank Hook RB-M #6 #3
ASKA 45MR Short Shank Hook RB-M #6 #3
ASKA 50SR Short Shank Hook RB-M #6 #1
ASKA 60SR Short Shank Hook RB-M #4 #3
ASKA 70SR RB-M #2 #3
Bling 55 Lưỡi trước ST-36BC #5/ Lưỡi sau ST-36BC #4 #2
Mascle Deep 1.8 ST-36BC #5 #2
Mascle Deep 2.5+ ST-36BC #5 #2
Mascle Deep 3.8 ST-36BC #5 #3
Mascle Deep 4+ ST-36BC #4 #3
MC60SR ST-36BC #4 #2
MC60MR ST-36BC #4 #2
Chubby ST-26TN #10 #1
Diving Chubby ST-26TN #10 #1
10cc ST-36BC #6 #2
DD Cherry ST-36BC #6 #2
D Cherry ST-36BC #8 #2
Cherry ST-36BC #8 #2
Cherry 0 Footer 48 ST-36BC #8 #2
Cherry 0 Footer 56 ST-36BC #6 #2
Geronimo Chico FLAT ST-36BC #8 #2
Geronimo Chico ST-36BC #8 #2
Geronimo Chico DR ST-36BC #8 #2
Geronimo SR ST-36BC #6 #2
Geronimo MR ST-36BC #6 #2
Geronimo Magnum Lưỡi trước ST-36BC #2/ Lưỡi sau ST-36BC #4 #3
●Minnow
Tên mồi Size Lưỡi Size Ring
i-Prop75SS マルハタカスタム Short Shank Hook RB-M #8 #1
DOWZVIDO 90SP RB-M #7 #2
i-Prop75S Treble RB-M #8 #2
SOUL SHAD 45SP Treble RB-M #12 #1
SOUL SHAD 52SP Treble RB-M #8 #1
SOUL SHAD 58SP Treble RB-M #8 #2
SOUL SHAD 58SR SP Treble RB-M #8 #2
SOUL SHAD 62DR Treble RB-M #8 #1
SOUL SHAD 62DDR Treble RB-M #8 #1
SOUL SHAD 68SP Short Shank Hook RB-M #5 #3
JOCKIE 120F Short Shank Hook RB-M #5 #2
Rolla Minnow100S ST-36BC #10 #1
Seira Minnow 55S Lưỡi trước #12 (màu đen)/ Lưỡi sau #12 (màu đen) Ring trước #1/ Ring sau #0
Seira Minnow 70F Lưỡi trước #10 (màu đen)/ Lưỡi sau #10 (màu đen) Ring trước #2/ Ring sau #1
Seira Minnow 80S Lưỡi trước #8 (màu đen)/ Lưỡi sau #8(màu đen) #2
Chubby Minnow35 ST-36BC #14 #1
DChubby Minnow35 ST-36BC #14 #1
SquadMinnow65 ST-36BC #8 Ring trước #2/ Ring sau #1
SquadMinnow80 ST-36BC #6 #2
SquadMinnow95F ST-36BC #5 #3
SquadMinnow95SP ST-36BC #5 #1
Magsquad128SP/F ST-36BC #4 #3
Magsquad115SP/F ST-36BC #5 #3
Squirrel 61SP ST-26TN #10 #1
Squad Shad65 ST-36BC #6 #2
Coltminnow 65SP ST-36BC #10 #1
Coltminnow 80SP ST-36BC #8 #1
●Vibration
Tên mồi Size Lưỡi Size Ring
Chubby Vibration 40 Lưỡi trước ST-36BC #10/ Lưỡi sau ST-36BC #12 #1
TN70 MARUHATA Lưỡi trước ST-36BC #4/ Lưỡi sau ST-36BC #6 #2
TN60 MARUHATA Lưỡi trước ST-36BC #6/ Lưỡi sau ST-36BC #8 #2
Sasuke65 SD-36 #6 (lưỡi đôi) Không
Sasuke76 Lưỡi trước SD-36 #4 (lưỡi đôi)/ Lưỡi sauSD-36 #6 (lưỡi đôi) Không
SASUKE BLADE Jr. 8g SD-36 #8 (lưỡi đôi) Không
SASUKE BLADE Jr. 11g SD-36 #8 (lưỡi đôi) Không
TN50 ST-36BC #8 #2
TN50 Full Tungsten ST-36BC #8 #2
TN50 Silent ST-36BC #8 #2
TN60 Lưỡi trước ST-36BC #6/ Lưỡi sau  ST-36BC #8 #2
TN60 Full Tungsten Lưỡi trước ST-36BC #6/ Lưỡi sau ST-36BC #8 #2
TN60 Silent Lưỡi trước ST-36BC #6/ Lưỡi sau ST-36BC #8 #2
TN65 Full Tungsten Lưỡi trước ST-36BC #5/ Lưỡi sau ST-36BC #6 #2
TN65 Lưỡi trước ST-36BC #5/ Lưỡi sau ST-36BC #6 #2
TN65 Silent Lưỡi trước ST-36BC #5/ Lưỡi sau ST-36BC #6 #2
TN70 Lưỡi trước ST-36BC #5/ Lưỡi sau ST-36BC #6 #2
TN70 Full Tungsten Lưỡi trước ST-36BC #5/ Lưỡi sau ST-36BC #6 #2
TN70 Silent Lưỡi trước ST-36BC #5/ Lưỡi sau ST-36BC #6 #2
TN50 IYOKEN SOUND ST-36BC #8 #2
TN60 IYOKEN SOUND Lưỡi trước ST-36BC #6/ Lưỡi sau ST-36BC #8 #2
Knockin’ Jaw 1/2oz SD-36 #6 (lưỡi đôi) không
Knockin’ Jaw 3/8oz SD-36 #8 (lưỡi đôi) không
Knockin’ Jaw 1/4oz SD-36 #8 (lưỡi đôi) không
●Topwater
Tên mồi Size Lưỡi Size Ring
Chubby Pencil 55 ST-36BC #12 #1
POMPADOUR Jr. RB-M #5 #3
BINKSY ST-36BC #5 Ring trước #2/ Ring sau #1
SK-POP ST-26TN #8 #2
Pompadour Treble RB-M #2 #3
Boil trigger 77 Lưỡi trước Treble RB-M #10/ Lưỡi sau RB-M #12 #1
Boil trigger 100 Lưỡi trước Short Shank Hook RB-M #6/ Lưỡi sau Treble RB-M #8 #1
SK-POP GRANDE ST-36BC #6 #2
CHUBBY POPPER 42 ST-26TN #12 #0
KaNa KaNa フロント ST-26TN #10/SD-36 #8ダブルフック #1
Mud Sucker 90 ST-36BC #6 #6
Mud Sucker 110 ST-36BC #4 #3
BOWSTICK130 #4 #3
Bonnie85 ST-36BC #6 #2
Bonnie95 ST-36BC #4 #2
Bonnie128 ST-36BC #4 #3
●Jointed & Big Bait
Tên mồi Size Lưỡi Size Ring
GANTAREL ST-36BC #1 #3
Miley SLIM F ST-36BC #4 #2
Miley SLIM SP ST-36BC #4 #2
躱mikey ST-36BC #4 #3
躱mikey 115 ST-36BC #5 #3
Mikey ST-36BC #4 #3
Mikey 115 ST-36BC #5 #3
Mikey Skull Shell ST-36BC #4 #3
Mikey 160 ST-36BC #2 #3
DEKA HAMAKURU R Lưỡi trước #4 / Lưỡi sau #6
#2
HAMAKURU R ST-36BC #8 #2
GIRON Lưỡi trước ST-36BC #2/ Lưỡi sau ST-36BC #4 #3
Baby GIRON Lưỡi trước ST36BC #8/ Lưỡi sau ST36BC #10 #2
Tiny Magallon ST36BC#10 Ring trước #2/ Ring sau #1
Tiny MagallonMR ST36BC#10 #2
MAGALLON DIVING ST36BC#6 #2
MAGALLON ST36BC#6 #2
下野流適材適所其の一 ST36BC#4 #3
FLAT BONE CLICKER Lưỡi trước ST36BC#1/Lưỡi sau ST36BC#2 #3
Flat Bone Clicker Jr. ST36BC#4 #2
●Metal Jig
Tên mồi Size Lưỡi Size Ring
Dimp 1/4oz ST46TN #8 #2
Dimp 3/8oz ST46TN #6 #3
Dimp 1/2oz ST46TN #4 #3
Dimp 5/8oz ST46TN #3 #4
Dimp 3/4oz ST46TN #2 #4

Nguồn: website Jackall

Các tin / bài viết cùng loại:
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 2
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 2
Copyright © 2012 Saogiku. All rights reserved. Powered by Web7Màu.
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Chrome 15+, Firefox 7+, IE 9, Safari 5.
Địa chỉ: 868B Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Đt: 0902.632.786
 
To report a website bug, please send email to address: developers.web7mau@gmail.com
uranus0207@gmail.com
Core Version: 1.6.0.0